PUKACÍ STROJ DVOJPOZICOVÝ P‑22

PUKACÍ STROJ DVOJPOZICOVÝ P‑22


Dvou­pozi­cová sto­ja­nová pukačka, určená pro opuká­vání polo­to­varu do veli­kosti průměru 250 mm a výšky 500 mm.


Dosta­tečně tuhá kon­strukce vodí­cího sloupu a ramen s hořáky umož­ňuje snadné a přesné nasta­vení hořáků . Pro snad­nější usta­vení skle­ně­ného polo­to­varu na točně je hřídel vyba­vena pru­ži­no­vou spojkou, která umož­ňuje ruční zasta­vení točny.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
Hloubka
610
mm
Šířka
960
mm
Výška
1680
mm
Otáčky uná­še­cích talířů (3 rych­losti)
33; 42 a 51
min-1
Výška pra­cov­ního stolu
950
mm
Průměr uná­še­cího talíře
250
mm
Maxi­mální výška puka­ného polo­to­varu
500
mm
Pukací medium
PB + tlakový vzduch
 
Napě­ťová sou­stava stroje
1+N+PE, 50Hz, 230 V
 
Celkový příkon stroje
0,12
kVA