MÍCHAČKA 150l

MÍCHAČKA 150l


Míchačka kmene BM-S-150 je určena pro suché míchání sklář­ského kmene. Maxi­mální množ­ství jedné vsázky kmene je 150 kg.


Princip míchání spočívá v pře­sý­pání kmene ve vál­co­vém bubnu rotu­jí­cím podle hlavní osy kon­stantní rychlostí.Spodní část bubnu je oddě­li­telná nádoba a slouží k dopravě kmene (pomocí jed­no­du­chého vozíku) od míchačky k peci. Proces míchání probíhá auto­ma­ticky. Stupeň pro­mí­chání lze nasta­vit časem míchání. Používá se s výhodou pro pánvové pece.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
Hloubka stroje včetně bez­peč­nost­ního rámu
1520
mm
Výška stroje včetně bez­peč­nost­ního rámu
1600
mm
Šířka stroje včetně bez­peč­nost­ního rámu
1770
mm
Hmot­nost stroje včetně bez­peč­nost­ního rámu
750
kg
Výška osy bubnu
740
mm
Otáčky bubnu
16
rpm
Napě­ťová sou­stava stroje
3+N+PE, 50Hz, 400 V
Celkový příkon stroje
2
kVA
Elek­tro­pře­vo­dovka
Typ – SK428AG- 90L/4 RE 20
Elek­tro­mo­tor – Model IM 1081
Typ – SK90L/4 BRE 20
 
výkon – 1,5
kW
 
otáčky – 1380
rpm
 
Max.hlučnost stroje – 80
dB