PÁSOVÁ BRUSKA PB 100/3000

PÁSOVÁ BRUSKA PB 100/3000


Toto zaří­zení je určeno zejména k rovin­nému opra­co­vání skla nebo jiných podob­ných mate­ri­álů při sou­čas­ném chla­zení vodou nebo vodními emul­zemi. Ideální je pro srážení hran a odstra­ňo­vání pře­lisků či jiných vad na výrobcích.V závis­losti na opra­co­vá­va­ném mate­ri­álu a poža­do­vané kvalitě brou­še­ného povrchu polo­to­varu je nutno zvolit brou­sící pás pří­slušné zrni­tosti.


Pro dosa­žení kva­lit­ního povrchu hrany skla lze dopo­ru­čit násle­du­jící pra­covní operace:
1. před­brou­šení – zrni­tost pásu 120, 150 nebo 180.
2. jemné brou­šení – zrni­tost pásu 320 nebo 400
3. leštění – korkový leštící pás, nebo korkový brou­sící pás o zrni­tosti 1000

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
Délka
570
mm
Šířka
650
mm
Výška
1650
mm
Hmot­nost
140
kg
Rozměry zákla­dové desky
570 x 570
mm
Spo­třeba vody
2
l/min
Pás
100 x 3000
mm
Rych­lost
11,1÷22,3
m/s
Napětí el. sítě
3+PE, 50Hz, 400V
 
Celkový příkon stroje
1,9
kVA
Elek­tro­mo­tor1LA7090-0AA, patkový / výkon 1,1 /1,4 kW
 otáčky 1420/2845 rpm / model IM B3