PÁSOVÝ DOPRAVNÍK PASO

PÁSOVÝ DOPRAVNÍK PASO


Pásový doprav­ník je určen pro dopravu sypkého a kuso­vého mate­ri­álu. Doprav­ník je sta­veb­ni­cové kon­strukce, jeho zákla­dem jsou podélné nosníky z vál­co­va­ného profilu spojené tuhými pod­pě­rami.


Zákla­dem doprav­níku je tuhý rám. Na koncích rámu jsou upev­něny bubny. Vratný buben je uložený v posuv­ných ložis­ko­vých těle­sech a přes napí­nací šrouby je fixován k rámu. Na druhém konci rámu je upevněn hnací buben. Šneková pře­vo­dovka s elek­tro­mo­to­rem je nasa­zená na hřídeli hnacího bubnu. Neko­nečně spojený pás je veden pose váleč­ko­vých sto­li­cích ve tvaru “V”. Spodní větev pásu leží na pod­pěr­ných váleč­cích.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
TYP
PASO 400
PASO 500
PASO 650
 
Délka
min. 575
min. 600
min. 600
mm
Výška
750
850
950
mm
Dopravní výkon
max.20
max.30
max.40
t/h
Šířka pasu
400
500
650
mm
Rych­lost pasu
max 1.5
max 1.5
max 1.5
m/s
El. příkon
1,5
2,2
3
kW