PÁNVOVÁ PEC BM-Piaf

Spalovací vzduch je předehříván v kovovém sálavém rekuperátoru na teplotu až 350°C a po té dále ohříván ve speciálním elektricky vytápěném boxu až na 1000°C ( Takto vysoká teplota se používá především při temperování pece s pánví na provozní teplotu před zapálením hořáku). Teplota předehřátého vzduchu se při normálním provozním režimu pohybuje mezi 650 a 700°C. To znamená, že hořák je provozován vždy nad zápalnou teplotou zemního plynu.

V ocelové konstrukci pece je vystavěn speciální skelet ze žárobetonu, kde ve spodní části vyhořívá ve spalovací komoře zemní plyn a pouze spaliny proudí pod pánev, kterou omývají a odtahem v kopuli nad kukaní pánve odcházejí do rekuperátoru. Pracovní prostor pánve je oddělen od prostoru, kde proudí spaliny kukaní rovněž ze žárobetonu, která vyúsťuje do pracovního otvoru. Do žárobetonového skeletu je možné umístit pánve do standardní velikosti 60 x 60 o objemu 85 litrů, což představuje cca 240 kg olovnatého křišťálu.

Elektrický i plynový ohřev je jednoduše ovládán a řízen programovatelnými automaty. Praktické zkušenosti prokazují spotřebu zemního plynu do5 Nm3/hod. Takto vynikající spotřeby jsou dosažitelné jednak díky unikátnímu systému ohřevu spalovacího vzduchu a dále díky bohaté izolaci celého agregátu vláknitými materiály. Povrchová teplota na plechové kapotáži pece nepřesahuje 100°C.

Základní technické parametry
Výška pece (včetně rekuperátoru)
3700
mm
Šířka
1820
mm
Hloubka
1720
mm
Celková hmotnost bez skloviny
1860
kg
Max. tavící teplota (měřeno na vnějším povrchu pánve)
1470
°C
Teplota spalin na výstupu z rekuperátoru
cca 700
°C
Požadavek na připojovací místa:
zemní plyn tlak 90
kPa
 
elektřina 380V,
32A
Průměrná spotřeba za 1 hodinu při provozu s pánví 50 x 50 je do 5 Nm3/hod zemního plynu a do 6kW elektrické energie.