BUBNOVÝ GRANULÁTOR GRANT

V podélném směru je buben jištěný axiálními kladkami. Na vnitřní straně bubnu je navařena šroubovice, díky níž je sklovina - granulát unášena. Vzhledem k tomu,že sklovina se pouze odvaluje po vnitřní stěně bubnu,nedochází k abrazi a tak je životnost a spolehlivost tohoto zařízení vysoká. Výšku hladiny vody určuje tvar bubnu. Na straně vstupu je mezikruží, na opačné straně je buben kónicky zúžený. Přepad chladící vody je daný sklonem celého stroje, buď ke vstupu nebo k výstupu. Buben pohání elektropřevodovka přes řetězový a třecí převod. Sklovina je přiváděna do stroje po skluzu. Dobu zdržení granulátu v bubnu lze nastavit otáčkami pohonu. Chladící voda je do bubnu přiváděna buď přímo se sklovinou po skluzu nebo samostatně na straně vstupu či výstupu. Součástí stroje je elektrický rozvaděč, který obsahuje prvky spouštěcí, jistící prvky a rovněž frekvenční měnič otáček. Výkon granulátoru závisí na požadavku zákazníka.

Základní technické parametry
Délka
4375
mm
Šířka
1060
mm
Výška
1650
mm
Hmotnost
835
kg
Výkon granulátoru
2
t/h
Otáčky bubnu
3-12
ot/min
Množství chladící vody
3
m3/h
Napěťová soustava stroje
1+N+PE, 50Hz, 230 V
 
Celkový příkon stroje
2
kVA
Výkon motoru
0,55
kW