BUBNOVÁ SUŠKA BOŠKA

Vlhký materiál je do bubnu dopravován plnicím otvorem ve vstupní části sušky. Uspořádání lopatek uvnitř bubnu zaručuje účinný kontakt sušícího media s materiálem. Přihrnovací lopatky ve tvaru šnekovnice posunují náplň k výstupnímu otvoru. Rychlost postupu sušeného materiálu lze měnit nastavením sklonu bubnu a změnou otáček bubnu. Suchý materiál odchází ze sušky otvorem ve výstupní části. Zdrojem sušícího media je spalovací komora automatického blokového hořáku, kde dochází ke smísení spalin a přídavného vzduchu. Potřebná teplota sušicího media je udržována na nastavené hodnotě regulací výkonu hořáku a množství přídavného vzduchu. Odsávání směsi sušícího media a prachového podílu sušeného produktu je zabezpečeno vzduchotechnickým zařízením, připojeným na otvor v horní části výstupu ze sušárny. Buben se odvaluje na dvou párech kladek. Hnací kladky jsou v jedné ose na straně bubnu se zvýšeným zatížením ve směru otáčení a každá z obou hnacích kladek je poháněna šnekovou převodovkou s elektromotorem. Plynulou regulaci otáček bubnu umožňuje frekvenční měnič, který řídí otáčky obou motorů šnekových převodovek.

Základní technické parametry
Typ
1
3
15
Délka
5500
8000
15000
mm
Šířka
1200
1400
2100
mm
Hloubka
1800
2300
2900
mm
Hmotnost
1400
2500
7300
kg
Výkon sušení
1
3
15
t/h
Vstupní vlhkost materiálu
max.10
max.10
max.10
%
Výstupní vlhkost matereriálu
0,2 - 0,5
0,2 - 0,5
0,2 - 0,5
%
Výkon hořáku-max.
180
400
2200
kW
Příkon pohonu
1,5
2 x 0,2
2 x 5,5
W
Otáčky bubnu
10
8
5
rpm
Odsávání
0,6
1,5
6
m3/s