HLADINÁŘSKÝ STROJ BMH-D/1,5

Základem stroje je robustní podstavec, zaručující dokonalou tuhost, v jehož středu je uloženo přesné vřeteno. Pohon stroje zajišťuje asynchronní elektromotor, umístěný na napínací desce v zadní části stroje pod ochranným krytem. Na vrchní ploše podstavce je připevněna vyspádována ocelová vana, sloužící jako odstřikovací kryt. Otáčky stroje jsou voleny podle použitého brousícího nástroje. Na přání zákazníka je možné stroj vybavit párem řemenic s jedním či dvěma stupni otáček, popřípadě plynulou regulací otáček v určitém rozsahu. Nejnižší běžně používané otáčky jsou 300 ot/min a nejvyšší 1500 ot/min. Stroj dále může být vybaven (pokud je to vhodné z hlediska použité technologie broušení) přívodem vody středem hřídele, přídavným plastovým odstřikovacím krytem, vaničkou na brusivo apod.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Hloubka
1110
mm
Výška
1030
mm
Šířka
880
mm
Hmotnost podle provedení
470 - 700
kg
Výška nosného talíře
870
mm
Napěťová soustava stroje
3+PE AC 50Hz, 400V
 
Celkový příkon stroje je závislý na typu příslušného motoru a použití frekvenčního měniče