KOREČKOVÝ ELEVÁTOR ELVA

Elevátor ELVA je svislý pásový dopravník s nekonečným pásem na kterém jsou připevněny korečky. Dopravovaný materiál je nabíraný ve spodní stanici, v korečcích je vynášený do horní stanice, kde je vysypávaný odstředivě-gravitačním způsobem. Materiál se sype do korečků přímo z násypky, zbytek který propadne je zachycen ve spodní stanici, odkud je vyhrabován. Pás s korečky prochází samonosnou šachtou. Ve svislém směru je pás usměrňovaný proti rozkmitání opěrnými válečky. Ve spodní stanici je pás napínaný přes napínací buben. Poloha napínacího bubnu je stavitelná přes dvojici napínacích šroubů. V horní stanici pás nabíhá na poháněcí buben. Krouticí moment na buben je přenášený přímo ze šnekové převodovky. Samosvorný šnekový převod jistí elevátor proti samovolnému rozběhnutí pásu se zaplněnými korečky v tažné větvi. Elevátor ELVA je provedený z materiálů odolávajících abrazivním účinkům dopravovaného materiálu. Nejvíce namáhané díly spodní a horní stanice jsou vyložené otěruvzdornou ocelí Hardox. Ostatní díly jsou z konstrukční oceli.

Základní technické parametry
TYP
ELVA 5
ELVA 16
ELVA 40
ELVA 100
 
Dopravní výkon
5
16
40
100
t/hod
Šířka korečku
160
200
315
400
mm
Rychlost pásu
1,25
1,25
1,4
1,5
m/sec
Dopravní výška
max. 40
max. 40
max. 40
max. 40
m
Elektrický příkon
max. 3
max. 7,5
max. 15
max. 22
kW
Délka šachty
910
950
1200
1350
mm
Šířka šachty
310
360
530
750
mm