BM JACK 1: Brousící automat

Brousící automat BM-Jack slouží k dekorování sklářských výrobků

Jedná se o faktický převrat v dekoraci skla brousící metodou. Ještě nikdy se strojové broušení tolik nepřiblížilo ručnímu brusiči. Jednotlivé osy stroje jsou poháněny pomocí servomotorů. Stroj je osazen celkem sedmi servomotory. Pohon brusného vřetena je zajištěn asynchronním motorem. Součástí stroje je elektrický rozvaděč, kde jsou veškeré potřebné elektrické komponenty sloužící k řízení stroje.
Na přední straně stroje je umístěna dotyková obrazovka, ze které se upravují některé parametry nutné k doladění brousícího programu. Brousící program se vytváří pomocí návrhového softwaru. Tento software je možno získat třemi způsoby:

  • Koupí softwaru Horus
  • Vygenerováním souboru dle požadavků zákazníka – to je vhodné pro pravidelně opakující se zakázky
  • Upgradem staršího programu Horus, případně Wincut

Návrhový software vygeneruje datový soubor a ten se poté načte do řídícího PC stroje (umístěného v rozvaděči stroje). Počítač v rozvaděči stroje pak opakovaně řídí celý brousící proces. Pro broušení na více strojích stačí pouze jeden návrhový software, který vytváří datové soubory, s nimiž pracují jednotlivé stroje, tzn. každá pozice může brousit jiný dekor. Efektivita využití automatického stroje je pak již při 60 ks - 100 ks dávce.
Nahrávaní datových souborů z návrhového softwaru je možné realizovat několika způsoby - po síti, flash diskem, pomocí CD nebo DVD, či bezdrátově.

Celá sestava stroje nezabere více prostoru než jedno pracoviště brusiče brousícího ručně. Stroj používá uzavřený okruh chladící vody. Spotřeba vody je cca 1000 l měsíčně. Stroj může být obsluhován po seřízení i nekvalifikovaným pracovníkem. Pro seřízení stroje a obsluhu programu se předpokládá kvalifikovaný pracovník. Firma Bohemia Machina s.r.o. vám zajistí potřebné zaškolení takových pracovníků.

THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC SUPORT INVESTMENT IN YOUR FUTURE