BM JACK 3: Třípozicový brousící automat

Brousící automat BM-Jack 3 slouží k dekorování sklářských výrobků

Stejně jako v případě jednopozicového stroje, i v případě automatu BM-Jack3 se jedná o revoluční vývojový směr v broušení skla. Stroj je určen k broušení třech výrobků najednou. Na přání jsou montovány tří vřetenové brousící hlavy, které umožňují na jedno upnutí výrobku provést dekoraci, která vyžaduje různé druhy brousících kotoučů.
Jednotlivé osy stroje jsou poháněny pomocí servomotorů. Stroj je osazen celkem jedenácti servomotory. Pohon brusných vřeten zajišťují asynchronní motory. Součástí automatu je elektrický rozvaděč. V něm jsou umístěny veškeré potřebné elektrické komponenty sloužící k řízení stroje. Rozvaděč je součástí stroje.
Stroj lze na přání vybavit jednotkou příčného posuvu. Lze tak brousit rovinné plochy na výrobcích jako dekantry, talíře nebo na plochém skle. Na přední straně stroje je umístěna dotyková obrazovka, ze které se upravují některé parametry nutné k doladění brousícího programu a ovládají se z něj ruční pohyby a operace.

Brousící program se vytváří pomocí návrhového softwaru. Tento software je možno získat třemi způsoby:

  • Koupí softwaru Horus

  • Vygenerováním souboru dle požadavků zákazníka – to je vhodné pro pravidelně opakující se zakázky

  • Upgradem staršího programu Horus, případně Wincut

Návrhový software vygeneruje datový soubor a ten se poté načte do řídícího PC stroje (umístěného v rozvaděči stroje). Počítač v rozvaděči stroje pak opakovaně řídí celý brousící proces. Pro broušení na více strojích stačí pouze jeden návrhový software, který vytváří datové soubory, s nimiž pracují jednotlivé stroje, toznamená, že každý stroj může brousit jiný dekor.
Nahrávaní datových souborů z návrhového softwaru je možné realizovat několika způsoby - po síti, flash diskem, pomocí CD nebo DVD, či bezdrátově.

Stroj používá uzavřený okruh chladící vody. Spotřeba vody je cca 1000 l měsíčně. Stroj může být obsluhován po seřízení i nekvalifikovaným pracovníkem. Pro seřízení stroje a obsluhu programu se předpokládá kvalifikovaný pracovník. Firma Bohemia Machina s.r.o. Vám zajistí potřebné zaškolení takových pracovníků.

THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC SUPORT INVESTMENT IN YOUR FUTURE