Ke stažení

Tech­no­lo­gie pro zpra­co­vání sypkých hmot, auto­ma­ti­zace a vývoj nových zaří­zení PDF (Česky)

Big Jack PDF (English)

BM Jack 1, 3 PDF (English)

Drum dryer Boška PDF (English)

Flame polishing machine LIZA-L5/2000 PDF (English)

Pot furnace BM-PIAF PDF (English)

Glass cutting machine BMK 1 / BMK2 | Flat-grin­ding machine BMH‑D/1,5 | Belt grin­ding machine PB 100/3000 | Glass-top grin­ding­ma­chine BHO 01 | Crac­king-off machine P‑22 | Glassmaker’s fixture BM BOY 05 ”tram­ping device” PDF (English)

Mixer 350l – 1000l | Mixer BM-S-150 | Bucket ele­va­tor ELVA | Culet crusher BMC | Hammer crusher BMD | Belt con­veyer PASO | Drum gra­nu­la­tor GRANT PDF (English)