Big Bottle

Big Bottle II. — opravdu velká láhev

Amer­ický sklářský designér Charlie Par­riott se pose před­chozích zkušenos­tech se spoluprací s Bohemia Machine rozhodl svěřit real­izaci největší vinné lahve na světě našim spe­cial­istům. Projekt se rodil “v potu a krvi” ale vzniklo něco mnohem více než zvláštní velká láhev na Muller-Thurgau.

Charlie Par­riott říká: “Vydal jsem se na tuto misi uskutečnit projekt největší láhve na světě, s jasným cílem pokořit Guin­ness světový rekord. Byl jsem vyslán do České Repub­liky cal­i­forn­ským vinařstvím Caymus — velmi dobrým vinařstvím — a spustili jsme práci na opravdu velké láhvi, která bude použita na křest opravdu velmi velkého objektu, jehož jméno ani o jaký přesně objekt se jedná, nemůžu v této chvíli prozra­dit. Na místě insta­lace naší “Velké láhve” se rovněž chystá cer­e­monie potvrzení svě­tového rekordu.

Je to právě pět let co jsem ve spolupráci s Bohemia Machine vyro­bili jsme největší láhev na víno v roce 2004. Osm měsíců poté mě zavolali znovu z vinařství Caymus s otázkou ‘Chtěl by jsi pro­lomit rekord znovu?’ já odpověděl ‘ano, je to výzva, ale rekord už byl překonán’. Láhev kterou jsme vyro­bili měla 133 litrů a na ní přišla odpověď z Aus­trálie, vyro­bili tam láhev o objemu 290 litru, a potom ještě znovu v Aus­trálii jiní lidé vyro­bili láhev o objemu 490 l — takže se vracím zpět do Čech a pracu­jeme na láhvi s objemem 570 litrů (159 gallonů).”

Za zmínku rovněž stojí, že typ skla který používáme je odlišný od toho který vidíte v obchodech se sklem. Říká se mu borosi­liká­tové sklo, které je podobné tech­nick­ému sklu. Používá se v lab­o­ra­tořích a také pro aplikace odol­nosti vůči žáru, sklo které se neroz­tahuje ani nesm­ršťuje v horku či chladu”

Za celým pro­jek­tem je spousta výpočtů a fyziky nebylo snadné dát tohle “puzzle” dohro­mady “Já nejsem inženýr, jsem umělec. Láhev byla důk­ladně propočítána, rovněž českým experty, pro všechny poža­davky hydro­stat­ick­ého zatížení, tloušťka stěny udrží tlak náplně se slušnou tol­er­ancí — a to vše vyřešeno skutečnými živými lidmi, nejsou žádné počí­tačové sim­u­lace pro tak kom­plexní a velmi speci­fický projekt”

Tloušťka stěny se pohy­buje od 9 do 11mm, je vysoká 251 cm, široká 70cm, prázdná váží 120kg a naplněná vynika­jícím vínem bude vážit 750 kilo. Tedy jak jí jednou naplníme veškerá manip­u­lace s ní musí být s tou největší opa­trností. Když vám sklo přeroste přes hlavu, chcete být velmi, opravdu velmi opatrní. Mluvíme o dva a půl metrech výšky. Všichni kdo s lahví pracují jsou pro­fe­sionálové, všichni kdo s ni manip­u­luji, všichni kdo se k ní při­blíží. Takže to není nervy drásající, ale je to vážné.”

Láhev je vyfoukána ze sedmi částí, a pak jsou tyhle kusy upnuty v obrovském sous­truhu kde jsou otáče­jící se nahřáty propanovým hořáky — při dosažení požadované teploty se tyto “rty políbí” a dvě části jsou k sobě svařeny. A tyto sváry jsou vlastně nejpevnější místa na celé lahvi.“

Charlie Parriott

Je to prostě úplně jednoduchá volba: tohle je jediný místo na světě kde můžete vyrobit takovouhle láhev. A důvod proč to udělat právě s Bohemia Machine je proto že máme opravdu výjimečný vztah inženýringu a výt­varné práce, sedíme nad pro­jek­tem spo­ju­jeme naše myšlenky a nacházíme cesty jak udělat takové velké věci. Ale skutečně tak vysokou úroveň řemeslné doved­nosti, na úrovni mis­tro­vství, je možné nalézt na celém světě jen tady.”

Číst tyhle řádky je jedna věc, ale pohled reál­ného světa a vidět jak se ta věc rodí, skutečný kontakt s tím jak se to celé skládá dohro­mady je věc druhá — ‘well…’ — Znáte příběh Franken­steina? Je tam okamžik kdy šílený chlapík, který se zamkl ve svém studiu nebo lab­o­ra­toři na rok a půl, ve vší té tajnosti věci které tam vyrábí se mu najed­nou v jedné chvíli, to stvoření, mon­strum probudí otevře oči a podívá se na Franken­steina. A ten chlapík úplně podlehne zběsilosti, ztratí úplně pově­domí o vnějším světě na tři a půl měsíce, dokud ho jeho přítel, který ho tam nalezne, probudí z jeho deliria. Během téhle věci se začínám cítit trochu jako Franken­stein když se ta věc dostává reálný tvar. Dnes jsem byl v továrně a viděl něco jako strašlivé Franken­steinovo mon­strum.”